Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

Възобновяема енергия е енергията, получена от източници, които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизтощими, т.нар.възобновяеми ресурси – слънчевата светлина, вятъра, дъжда, приливите, геотермалната енергия.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.