ОЕЕ на нови сгради

Обследването за енергийна ефективност на нови сгради се извършва в период от 3 до 6 години след въвеждане на сградата в експлоатация за първи път. Целта е да се установи дали сградата отговаря на предварително заложените в проекта енергийни характеристики и има ли потенциал за спестяване на енергия и/или възможност да премине към по – висок клас на енергопотребление. Сравнението се прави на база издаденият сертификат за енергийни характеристики на нова сграда.


Обследване за енергийна ефективност на нови сгради за установяване класа на енергопотребление след въвеждане в експлоатация:

Административна и офис сграда „Риск Инженеринг”, гр.София, ул.Вихрен №10


Банкова сграда „ПроКредит Банк (България)”АД, гр. София, бул.Тодор Александров №26


Многофункционален търговско – развлекателен комплекс и бизнес сграда Mall of Sofia, гр.София, бул.Александър Стамболийски №101 – 103