Обновяване на жилища

През 2012 година в РБългария стартира първият по – мащабен проект за обновяване на жилища, с бенефициент „Министерство на регионалното развитие и благоустройството” – „Енергийно обновяване на българските домове”.

През Февруари 2015 стартира и „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, която е част от Националната политика за енергийна ефективност.

В ролята ни на Проектен мениджър за Югоизточен район на планиране по проект „Енергийно обновяване на българските домове” идентифицирахме 55 сгради, от които до одобрение за финансиране бяха допуснати общо 35 сгради. Поради краткият срок, оставащ до края на проекта, някои сгради бяха прехвърлени за финансиране към „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.

Окончателният резултат от работата на Екипа на ПМ за ЮИР може да бъде определен като успешен, с оглед на обстоятелството че ЮИР е на трето място сред общо шестте района на планиране и София по брой сгради и по брой успешно приключили проекти за обновяване на МЖС, като считаме първоначално поставената цел от нашия екип за изпълнена. Обновените сгради са описани по – долу а всяка една от тях можете да видите онлайн по нейният адрес.

Сгради, изпълнени по проект „Енергийно обновяване на българските домове”

№, ЕОБДГрадАдрес
1Стара Загораул. "Бреза" №10
2Стара Загорабул."Митрополит Методий Кусев"№ 8
3Стара Загоракв. "Железник", ул."Г. Иван Пашинов" №16,вх. А
4Стара Загорабул."Митрополит Методий Кусев"№ 56, вх.О и А
5Стара Загораж.к."Железник", ул."Загорка",бл.16
6Стара Загораул. "Света троица" №190
7Стара Загораул. "Атанас Кожухаров" №13
8Стара Загораул. "Отец Паисий" № 35, вх. Б
9Стара Загорабул."Цар Симеон Велики" № 88
10Стара Загораул."Димитър Наумов" № 86
11Стара Загораул. "Господин Михайловски" № 53
12Стара Загораул."Цар Иван Асен II" № 97
13Стара Загораул."Света Богородица" № 118
14Стара Загораул."Хаджи Д. Асенов" № 81
15Стара Загораул."Августа Траяна" № 55
16Ямболул. "Г.С. Раковски" № 37, вх.А и Б
17Казанлъкж.к "Васил Левски", бл. 39, вх. А
18Казанлъкж.к "Изток", бл. 6, вх. В
19Бургас"Централна градска част", ул. "Княз Борис I" № 33
20Бургасул. "Патриарх Евтимий" № 51
21Бургасул. "Оборище" № 22
22Сливенул. "Георги Раковски" № 21
23Сливенул. "Драган Цанков" № 5, вх.А и Б
№, ЕОБД№,
НПЕЕМЖС
ГрадАдрес
241Сливенж.к. "Комлука", ул. "Димитър П.- Добрович", бл. 42
252Стара Загораул."Слънчева" №6
263Сливенул. "Драган Цанков" № 3, вх.А и Б
274Стара Загораул. "Илинден" №10 А
285Стара Загораул."Генерал Гурко" № 70
296Стара Загораул."Августа Траяна" №40, вх. А
307Стара Загораул."Цар Иван Асен II" № 158
318Ямболул. "Преслав" № 28
329Бургасул. "Болярска" № 16 и № 16А
3310Бургасж.к. "Меден рудник", бл. 402, вх. 2
3411Бургасгр. Бургас, ул. "Хан Крум" № 43
3512Бургасул. "Булаир" № 1

Сгради, изпълнени по „Национална програма за енергиийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

Двата проекта поставиха сериозна основа в тази посока, но също така поставиха и сериозни въпроси. Един от тях е устойчив ли е този модел?!

Какви са уроците:

  • Финансовото участие  на собствениците е необходима предпоставка за постигане на по-ефикасни и по-ефективни резултати от обновителните процеси. 
  • Финансовото участие на собствениците следва да бъде диференцирано, като неплатежоспособните собственици следва да получат подкрепа в нужната степен, за да не се окажат пречка за постигане на съгласие за обновяване;
  • Участие в Програми за обновяване трябва да става след изпълнение на поставени условия: като абсолютен минимум следва да бъде изпълнение на законовото изискване за поддържане на фонд „Ремонт и обновяване“, поемане на ангажименти за бъдещо съхравяване и поддържане на подобренията;
  • И накрая, но в никакъв случай не по важност, стои въпросът с повишаване информираността на собствениците относно техните задължения след обновяване на сградата!

Можете да ни потърсите за всички въпроси, свързани с настоящи и бъдещи проекти за обновяване на многофамилни жилищни сгради!

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.