Енергиен помощник

От месец юли 2018 „Енерджи Сейвинг“ ЕООД въведе своята нова услуга – Енергиен помощник. Услугата обхваща съвети за икономия на енергия в предприятия и сгради, предложения за мерки за спестяване на енергия, мониторинг върху мерките и потребяваните енергии, доказване на постигнати енергийни спестявания, предложени в няколко пакета според нуждите на Клиента.

АбхватП1П2П3
1. Прогнозен анализ на разумната цена, към която трябва да се стремите при договаряне с независим търговец на електрическа енергия, като се вземе предвид приблизителното ви потребление и товаровият ви профил.ХХХ
2. Проучване на възможностите за намаляване разходите за енергийни услуги, предоставяни от разпределителното и преносно дружество.ХХХ
3. Експресно проучване на възможностите за въвеждане на енергоспестяващи мерки.-ХХ
4.Обследване за енергийна ефективност на промишлената система и анализиране на възможностите за спестяване на енергия.-ХХ
5.Доказване на постигнати енергийни спестявания след изпълнени енергоспестяващи мерки--Х
6. Консултиране и разработване на предложения за реализиране на излишъци от доказани постигнати енергийни спестявания за пазарно реализиране на Удостоверения за енергийни спестявания (УЕС).--Х
7. Проучване и анализ на ползите и предимствата от система за енергиен мениджмънт и мониторинг.--Х

Първа стъпка в услугата Енергиен помощник е свързана с електрическата енергия и тя е:

  1. Да изчислим вашите годишни разходи в лева за електрическа енергия ако доставката се извършва от краен снабдител на електрическа енергия от регулирания пазар въз основа на товаровият профил (потребление на енергия по тарифни зони, по месеци за една година).
  2. Сравняване на изчислените по т.1 разходи с годишните разходи, които би имал потребителя ако доставяната електрическа енергия е от търговец на свободния пазар.
  3. В случаите, когато потребителите са със средства за търговско измерване на 0,4 kV, ако след направените изчисления се установи възможност за спестяване на средства, да се извърши прехвърляне към регулираният пазар.
  4. В случаите, касаещи потребители със средства за търговско измерване на средно или високо напрежение, може да се даде съвет или да се покаже максимална цена на електрическата енергия от независим търговец, която не бива да бъде превишавана.