Какво можем?

В Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (ДЕЕ), изм. с Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година, е заложена нова философия относно енергийната ефективност. В основата на тази философия „енергийната ефективност следва да се третира като пълноценен енергиен източник“. Това е съвършено ново прозрение за смисъла и ползите от енергийна ефективност, поради което принципът тя да се поставя на първо място при формулирането на всички нови правила за генерирането, преноса и разпределението на енергия, както и във връзка с други области на провежданата политика, е посоката на политиката, по която Европа ще върви през следващите десетилетия.

Амбициите в съответствие с ангажиментите на Европейския съюз (ЕС), поети в рамките на Енергийния съюз и „Парижкото споразумение“ от декември 2015 г. са изключително високи за периода 2020 г. – 2050 г.

Последният доклад на ООН във връзка с изменение на климата, https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/climate-action_bg, обявен съвсем наскоро показва, че дори тези амбиции може да не са достатъчни за постигане на значими ефекти за глобалния климат. Това означава, че независимо от безспорното лидерство на Съюза в световните инициативи за климата, проблемът с всеки изминал ден става все по-тревожен и изисква реални действия на всяко ниво, а не само в държавното управление на страните.

Ние можем да ВИ помогнем да намерите правилният път към ВАШАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ!

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.