Кои сме ние?

„Енерджи Сейвинг” ЕООД е създадена през 2005 година като отговор на необходимостта от качествена техническа помощ по въпроси, свързани с енергийни анализи, енергийна ефективност и енергийното спестяване във всички сфери на икономиката, бизнеса, експлоатацията на сгради и съоръжения, предприятия и др., както и в областта на ВЕИ /възобновяеми енергийни източници/. Фирмата работи в областта на услугите свързани с консултиране, одитиране, проектиране, управление на проекти, свързани с енергетиката, енергийната ефективност и енергийния мениджмънт на предприятия и сгради и енергийни обекти, както и в областта на възобновяемите енергийни източници.

Екипа на фирмата е съставен от експерти, специалисти и консултанти в областта на енергетиката, енергийната ефективност, автоматизация на енергийния мениджмънт, контрол и намаляване на вредните емисии в атмосферата. Работим и с външни консултанти, способни да удовлетворят високите изисквания, които поставяме към изпълнението на цялостната работа на фирмата при изпълнение на различните задачи.

От 2006 година „Енерджи Сейвинг” ЕООД е сертифицирана по стандарт ISO 9001 като през 2012 година разшири обхвата на сертифицираните услуги.

„Енерджи Сейвинг” ЕООД и в частност г-жа Севдалина Джабарска е Учредител – член на Камара на фирмите, извършващи енергийни обследвания и сертифициране /сега Камара на енергийните одитори/ с представител в УС на Сдружението. КЕО обединява най – активните компании, вписани в публичните регистри на АУЕР за:

  1. Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради
  2. Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

През 2016 година “Енерджи Сейвинг”ЕООД стана един от учредителите на Алианс за енергийна ефективност – организация с цели за утвърждаване на принципите за устойчиво и ефективно използване на енергийните ресурси в икономиката на България и стимулиране и подкрепа за развитието на професионални услуги и продукти за енергийна ефективност в България.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.