Консултантски услуги

В десетгодишното си развитие екипът на Енерджи Сейвинг ЕООД надграждаше постепенно компетенциите си, чрез обогатяване на уменията, знанията и компетенциите на своите експерти чрез:

  1. Консултантски услуги в областта на обследване за енергийна ефектинвост на сгради и сертифициране на сгради;
  2. Консултантски услуги в областта на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи;
  3. Консултантски услуги в областта на обследване за енергийна ефективност на улично осветление;
  4. Консултантски услуги в областта на техническа проверка на проекти за изграждане на съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници (когенераторни инсталации, малки водно електрически централи, фотоволтаични инсталации, инсталации за производство на енергия от биомаса и др.)
  5. Консултантски услуги в областта на енергийната ефективност във връзка с изготвяне на планове и програми за енергийна ефективност и подготовка на документи в изпълнение на задълженията по ЗЕЕ на за задължените лица.
  6. Консултантски услуги в областта на разработване на стратегически документи за изпълнение на поетите ангажименти за спестяване на енергия до 2020 г

ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД „КОЗЛОДУЙ”

От 2007 до 2014 се разгледаха общо 30 проекта, определени за допустими за финансиране, от които 16 проекта бяха успешно валидирани от нас като под – изпълнител на MWH S.P.a – Italy – Главен изпълнител по Програмата.

Повече за програмата може да прочетете на http://www.eib.org

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.