Лицензи

  1. Удостоверение №00010/08.2016 г /подновено/ за вписване в публичния регистър на лицата извършвaщи обследване за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради издаден от Агенция за устойчиво енергийно развитие.
2. Удостоверение №00022/11.2015 г. /подновено/ за вписване в публичния регистър на лицата извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи издаден от Агенция за устойчиво енергийно развитие.
3. Сертификат № 0063 за внедрена система за управление на качеството ISO 9001, издаден от „Център за изпитване и европейска сертификация”ЕООД, гр.Стара Загора с предмет: „Обследване, сертифициране и оценка за енергийна ефективност на сгради, промишлени системи и енергийни обекти. Техническо обследване, техническа паспортизация, инвестиционно проектиране на обекти”

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.