ОЕЕ на промишлени системи

Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

В новия Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ) от 2015 година се въведе задължение за извършване на периодично обследване за енергийна ефективност (енергиен одит) на всички „големи“ предприятия за производство или за предоставяне на услуги. Това са предприятия, които не отговарят на критериите за малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, защото имат поне 250 души средносписъчен персонал или имат по-високи финансови показатели, свързани с годишен оборот и стойност на активите. Малките и средните предприятия не подлежат на задължителен енергиен одит, затова е важно да се прецени дали дадено предприятие влиза в обхвата на ЗЕЕ.

По закон на обследване за енергийна ефективност подлежат и промишлените системи с годишно потребление на енергия над 3000 MWh, както и системи за външно изкуствено осветление, разположени в населени места с население над 20 000 жители.

  • Завод за производство на технически текстил „СЕВТ”АД, гр.Казанлък
  • Заводи за производство на стъклен амбалаж „БиЕй Глас България”АД, заводи в гр.София и гр.Пловдив
  • Завод за производство на стъклен амбалаж „Ново стъкло”ЕАД, гр.Нови пазар
  • Завод за производство на етанол „Алмагест”АД, гр.Ихтиман
  • Мелничен комплекс „Топаз Мел”ООД, с.Церковски, общ.Карнобат
  • Завод за производство на горещовалцувани стомани „Промет Стиил”АД, гр.Дебелт, общ.Средец

Завод за производство на автоклавен клетъчен бетон и мултипор „YTONG” – гр.София и гр.Добрич


Завод за производство на брашно „ГудМилс Българиа” ЕАД , гр.София


Завод за производство на бутилирана минерална вода „Пирин Спринг”, с.Баничан, общ.Гоце Делчев

Завод за проектиране и производство на универсални металорежещи стругове, стругове с ЦПУ, многооперационни дървообработващи машини, пробивни машини, принадлежности и резервни части „ЗММ – Сливен” АД,  гр.Сливен