Оценка на енергийни спестявания

Обследване за енергийна ефективност на сгради след изпълнение на енергоспестяващи мерки, предписани в предходно енергийно обследване

Оценката за постигнати енергийни спестявания се извършва за обекти, в които са изпълнени мерки за енергийна ефективност, предписани или не в предходно енергийно обследване. За всяка изпълнена енергоспестяваща мярка може да бъде доказан ефекта в количество спестена енергия!

СОУ”Христо Ботев”, гр.Долни Дъбник – учлищна сграда и физкултурен салон


ОУ”Христо Ботев”, с.Садовец, общ.Долни Дъбник – учебна сграда, физкултурен салон, общежитие и работилници


СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, с.Петърница, общ.Долни Дъбник – стара сграда и нова сграда.


ЦДГ №20 „Мир”, гр.Стара Загора


V-то ОУ”Митьо Станев”, гр.Стара Загора