Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”,

По процедура BG16RFOP002-2.073„ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Бенефициент: „Енерджи Сейвинг”ЕООД

Договор №: BG16RFOP002-2.073-5289-C01

Обща стойност:  10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв.  европейско и   1 500,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 27.07.2020 г.

Край: 27.10.2020 г.