ОЕЕ на сгради и културни ценности

Архитектурно – строителни и исторически паметници на културата или сгради с национално значение

Сградите, определени за културна ценност или паметник на културата са предизвикателство за всеки експерт в неговата област. При търсене на възможности за спестяване трябва да се подходи внимателно и прецизно, за да се съобрази всяка енергоспестяваща мярка дали може да бъде изпълнена и как може да бъде изпълнена. Често в такива сгради възможностите са ограничени до минимум поради сложни фасадни решения или липса на алтернатива за внедряване на по – ефективен източник за осигуряване на по – добър микроклимат.

Посолство на Италия, гр.София, ул.Шипка №2


Художествена галерия, гр.Стара Загора


Драматичен театър „Гео Милев”, гр.Стара Загора