Създаване

„Енерджи Сейвинг” ЕООД е създадена през 2005 година като отговор на необходимостта от качествена техническа помощ по въпроси, свързани с енергийни анализи, енергийна ефективност и енергийното спестяване във всички сфери на икономиката, бизнеса, експлоатацията на сгради и съоръжения, предприятия и др., както и в областта на ВЕИ /възобновяеми енергийни източници/. Фирмата работи в областта на услугите свързани с консултиране, одитиране, проектиране, управление на проекти, свързани с енергетиката, енергийната ефективност и енергийния мениджмънт на предприятия и сгради и енергийни обекти, както и в областта на възобновяемите енергийни източници.

През изминалите години изпълнихме много и разнообразни задачи. Разширихме обхвата и видовете услуги, които извършваме за нашите клиенти. Разработихме успешни проекти, участвахме в процесите на законотворчеството. За нас и нашата работа говорят установените дълготрайни взаимоотношения с Клиенти и Партньори.

С нашата история и планове можете да се запознаете в следващите страници от интернет сайта ни.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.