Услуги

Ние предлагаме за Вас следните основни услуги:

 1. Eнергийна ефективност на сгради ;
 2. Eнергийна ефективност на промишлени системи;
 3. Eнергийна ефективност на външно изкуствено осветление (вкл.улично);
 4. Проверка на котли и климатични инсталации;
 5. Инвестиционнопроектиране и инженерингови услуги;
 6. Оценка на постигнати енергийни спестявания след изпълнение на енергоспестяващи мерки;
 7. Доказване изпълнението на поставената индивидуална цел за енергийни спестявания по схема за задължения за енергийни спестявания на лицата по чл.14, ал.4 от Закон за енергийната ефективност;
 8. Решения за оптимизиране на разходите за енергия;
 9. Анализи и подготовка за излизането на Дружества на свободния пазар на електрическа енергия във връзка с цялостно либерализиране на енергийния пазар;
 10. Консултации, подготовка, защита и реализация на проекти за производство на електроенергия от ВЕИ:
 • вятърни генератори, малки водно електрически централи, фотоволтаични системи, термопомпи, геотермални източници, инсталации за производство на биогаз и други.
 • техническа проверка на проекти за изграждане на съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници
 1. Изготвяне на планове и програми за енергийна ефективност.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.